Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Số hiệu Thông báo số: 16/TB-TTTGPL/PNV
Trích yếu nội dung Các xã đặc biệt khó khăn về kinh tế - xã hội được thực hiện chính sách về trợ giúp pháp lý
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 21/02/2022
Ngày có hiệu lực 21/02/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Trung tâm TGPL
Người ký duyệt Giám đốc - Bùi Đức Độ
Download 16 TB-TTTGPL.pdf