Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Chức năng nhiệm vụ

  • Chức năng và Nhiệm vụ của Trung tâm

    (17:44 | 12/08/2018)

         Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kiên Giang Địa chỉ: 52 Hoàng Hoa Thám, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp Rạch Giá; Điện thoại: 0297.3861627- 0297.3778811- 0297.3883731- 0297.3962442. Email:Trungtamtgplkg@gmail.com; Website:http://tgplkiengiang.vn