Biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
(08:07 | 31/07/2020)

      Hỏi: Trường hợp nào bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn?

      Trả lời:

      Theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Nghị định số 111/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016: Giáo dục tại xã, phường, thị trấn là biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với người có hành vi vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nhằm giám sát, quản lý, giáo dục họ tại nơi cư trú, giúp họ sửa chữa sai lầm, khắc phục bản thân với thời hạn áp dụng từ 03 tháng đến 06 tháng.

      Giáo dục tại xã, phường, thị trấn được áp dụng đối với người vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thuộc một trong các trường hợp sau:

      - Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý;

      - Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm nghiêm trọng do cố ý;

      - Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi, đã bị xử phạt vi phạm hành chính hai lần trong 06 tháng về một trong các hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng mà lại tiếp tục thực hiện một trong các hành vi vi phạm nêu trên đến lần thứ ba;

      - Người từ đủ 18 tuổi trở lên, nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính hai lần trong 06 tháng về một trong các hành vi xâm phạm tài sản của cơ quan, tổ chức; tài sản, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân, người nước ngoài; vi phạm trật tự, an toàn xã hội mà lại tiếp tục thực hiện một trong các hành vi vi phạm nêu trên đến lần thứ ba.

      Không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nước ngoài. Người dưới 18 tuổi không có nơi cư trú ổn định thì giao cho cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở trợ giúp trẻ em để quản lý, giáo dục trong thời hạn chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Trần Khánh