Hội nghị tập huấn và truyền thông về trợ giúp pháp lý
(14:17 | 28/08/2019)

Vừa qua, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kiên Giang phối hợp với Phòng Tư pháp tổ chức tập huấn và truyền thông về trợ giúp pháp lý tại các xã biên giới Tân Khánh Hòa, Vĩnh Điều, Vĩnh Phú, Phú Mỹ, Phú Lợi của huyện Giang Thành cho 217 cán bộ và hoà giải viên ở cơ sở.

     Công tác truyền thông, tập huấn được thực hiện hàng năm theo Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình.

 
 Toàn cảnh Hội nghị

     Về truyền thông, trọng tâm là giới thiệu đối tượng được trợ giúp pháp lý, hình thức trợ giúp pháp lý, thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý, trách nhiệm của tổ chức về trợ giúp pháp lý…qua các vụ việc điển hình, cụ thể về trợ giúp pháp lý. Về hòa giải ở cơ sở và hòa giải tranh chấp đất đai, tập trung vào kỹ năng, cách thức tổ chức hoà giải, trước hòa giải và sau khi kết thúc hòa giải…bằng các vụ việc, ví dụ cụ thể.  

     Trong thời gian tập huấn, các đại biểu còn được Trợ giúp viên pháp lý là báo cáo viên giải đáp, tư vấn giải quyết các vụ việc tranh chấp, từ đó giúp cán bộ cơ sở nâng cao kiến thức pháp luật, kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Mai Tấn Thuận