Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

abv

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch số 19/KH-TTTGPL ngày 23/02/2023 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kiên Giang về Công tác trợ giúp pháp lý năm 2023

(16:11 | 24/02/2023)

Căn cứ Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 03/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 22/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về Công tác tư pháp năm 2023. Ngày 23 tháng 02 năm 2023 Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước ban hành Kế hoạch số 19/KH-TTTGPL về công tác trợ giúp pháp lý năm 2023.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; KE HOACH CONG TAC TGPL NAM 2023.pdf