Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

abv

Xem với cỡ chữAA

Công văn số: 11/TTTGPL-PNV ngày 01/02/2023 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kiên Giang về việc phối hợp thực hiện tiêu chí đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong CTMTQG xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025

(08:18 | 20/02/2023)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 11 TTTGPL-PNV.pdf