Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

abv

Xem với cỡ chữAA

Công văn số: 98/TTTGPL-PNV ngày 29/9/2022 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kiên Giang về việc phối hợp thực hiện tiêu chí cấp huyện, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

(07:53 | 07/10/2022)

        Thực hiện Công văn số 1563/UBND-NC ngày 30/8/2022 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện tiêu chí cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, thành phố đạt chuẩn văn minh đô thị và tiêu chí tiếp cận pháp luật Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới nâng cao, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh ban hành công văn đề nghị UBND huyện, thành phố thuộc tỉnh chỉ đạo Phòng Tư pháp và UBND xã phối hợp thực hiện tiêu chí về chuẩn tiếp cận pháp luật (mục trợ giúp pháp).


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 98 TTTGPL PNV.pdf