Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

abv

Xem với cỡ chữAA

Công văn số 62/TTTGPL/PNV ngày 11/7/2022 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện tiêu chí về trợ giúp pháp lý của CTMTQG xây dựng nông thôn mới giảm nghèo bền vững và phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(07:42 | 11/07/2022)

          Thực hiện Kế hoạch của Sở Tư pháp số 1507/KH-STP ngày 04/7/2022, Kế hoạch số 1508/KH-STP ngày 04/7/2022, Kế hoạch số 1561/KH-STP ngày 07/7/2022, ngày 11 tháng 7 năm 2022 Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn số 62/TTTGPL-PNV về việc thực hiện tiêu chí về trợ giúp pháp lý của CTMTQG xây dựng nông thôn mới giảm nghèo bền vững và phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1507-KH-STP.signed.pdf; 1508-KH-STP.signed.pdf; 1561-KH-STP.signed.pdf; 62 TTTGPL PNV.pdf