Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

abv

Xem với cỡ chữAA

Thông báo số 54/TB-TTTGPL ngày 23/06/2022 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kiên Giang về việc phân công người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân

(16:04 | 24/06/2022)

             Được sự thống nhất của Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao theo công văn số 1603/CTPH-BTP-TANDTC ngày 19/05/2022, ngày 23/6/2022 Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kiên Giang ra Thông báo phân công người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 54 TB TTTGPL.pdf