Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

abv

Xem với cỡ chữAA

Thông báo số 49/TB-TTTGPL ngày 06/06/2022 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kiên Giang về ấp, xã đặc biệt khó khăn về kinh tế - xã hội được thực hiện chính sách về trợ giúp pháp lý

(10:24 | 09/06/2022)

Ngày 06/6/2022 Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thông báo 15 ấp và 10 xã nghèo, đặc biệt khó khăn được áp dụng chính sách trợ giúp pháp lý cho "Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn" theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý. Thông báo này thay cho Thông báo số 26/TB-TTTGPL ngày 17/3/2022 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh về Danh sách xã đặc biệt khó khăn về kinh tế - xã hội được thực hiện chính sách về trợ giúp pháp lý.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 49 TB-TTTGPL.pdf