Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

abv

Xem với cỡ chữAA

Thông báo số 26/TB-TTTGPL/PNV ngày 17/3/2022 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kiên Giang về các xã đặc biệt khó khăn về kinh tế - xã hội được thực hiện chính sách về trợ giúp pháp lý

(14:14 | 22/03/2022)

         Theo Thông báo số: 16/TB-TTTGPL/PNV ngày 21/02/2022 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kiên Giang có 09 xã đặc biệt khó khăn về kinh tế - xã hội được thực hiện chính sách về trợ giúp pháp lý. Nay, có sự thay đổi theo Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc việt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025, theo đó ngày 17/3/2022 Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kiên Giang ra Thông báo số 26/TB-TTTGPL/PNV về các xã đặc biệt khó khăn về kinh tế - xã hội được thực hiện chính sách về trợ giúp pháp lý.

 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 26 TB-TTTGPL.pdf