Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

abv

Xem với cỡ chữAA

Thông báo số 16/TB-TTTGPL/PNV ngày 21/02/2022 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kiên Giang về các xã đặc biệt khó khăn về kinh tế - xã hội được thực hiện chính sách về trợ giúp pháp lý

(07:36 | 28/02/2022)

         Ngày 21/02/2022 Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kiên Giang ra Thông báo số 16/TB-TTTGPL/PNV về các xã đặc biệt khó khăn về kinh tế - xã hội được thực hiện chính sách về trợ giúp pháp lý.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 16 TB-TTTGPL.pdf