Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

abv

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch số: 10/KH-TTTGPL ngày 09 tháng 02 năm 2022 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kiên Giang về Công tác trợ giúp pháp lý năm 2022

(14:42 | 16/02/2022)

           Căn cứ Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2022 của y ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về công tác tư pháp năm 2022, ngày 09/02/2022 Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước ban hành Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2022.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 21-QD-STP.signed.pdf