Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

abv

Xem với cỡ chữAA

Công văn số: 83/TTTGPL-PNV ngày 15/11/2021 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kiên Giang về việc phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

(10:05 | 15/11/2021)

Ngày 15/11/2021 Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn số: 83/TTTGPL-PNV về việc phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 83 TTTGPL-PNV.pdf