Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

abv

Xem với cỡ chữAA

Thông báo số 74/TTTGPL-PNV ngày 26/10/2021 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Kiên Giang về Thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý ở các ấp đặc biệt khó khăn về kinh tế - xã hội

(09:24 | 28/10/2021)

Thực hiện Quyết định số 612/QĐ-UBDT Phê duyệt danh sách các thông đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2025, thay thế cho Quyết định số 433/QĐ-UBDT. Theo quyết định này, trên địa bàn tỉnh hiện nay không còn ấp đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách về TGPL nữa. Do đó, ngày 26/10/2021 Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kiên Giang ra Thông báo số 74/TTTGPL-PNV về việc Thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý ở các ấp đặc biệt khó khăn về kinh tế - xã hội.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 74 TTTGPL-PNV.pdf