Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

abv

Xem với cỡ chữAA

Công văn số: 69/TTTGPL-PNV ngày 08/10/2021 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kiên Giang về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công

(14:44 | 12/10/2021)

Thực hiện Công văn số 3423/BTP-TGPL ngày 01/10/2021 của Bộ Tư pháp V/v lấy ý kiến về dự thảo Q

       Thực hiện Công văn số 3423/BTP-TGPL ngày 01/10/2021 của Bộ Tư pháp V/v lấy ý kiến về việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công. Ngày 08/10/2021 Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kiên Giang ký ban hành Công văn góp ý dự thảo. Chi tiết nội dung xem dưới đây!


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 69 TTTGPL-PNV.pdf