Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

abv

Xem với cỡ chữAA

Thông báo số: 58/TTTGPL-PNV ngày 25/6/2021 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kiên Giang về các ấp đặc biệt khó khăn về kinh tế - xã hội được thực hiện chính sách về trợ giúp pháp lý

(08:36 | 28/06/2021)

      Thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý (TGPL) cho "Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn" được quy định tại khoản 4 Điều 7 Luật TGPL năm 2017, Ngày 25/6/2021 Giám đốc Trung tâm TGPL ký ban hành Thông báo về địa bàn ấp, khu phố có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đến các cơ quan, tổ chức liên quan .


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Thong bao 58_0001.pdf