Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

abv

Xem với cỡ chữAA

Thông báo số: 52/TTTGPL-PNV ngày 15/6/2021 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kiên Giang về các xã đặc biệt khó khăn về kinh tế - xã hội được thực hiện chính sách về trợ giúp pháp lý

(09:54 | 16/06/2021)

       Thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý (TGPL) cho "Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn" theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Luật TGPL năm 2017, Ngày 15/6/2021 Giám đốc Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Kiên Giang ký ban hành Thông báo các xã đặc biệt khó khăn về kinh tế - xã hội được thực hiện chính sách về trợ giúp pháp lý đến các cơ quan, tổ chức có liên quan theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; cong van 52_0001.pdf