Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

abv

Xem với cỡ chữAA

Công văn số 20/TTTGPL-HCTH ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kiên Giang về việc góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BTP-BNV

(14:20 | 16/03/2021)

       Ngày 16 tháng 3 năm 2021 Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kiên Giang ký Công văn về việc góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-BTP-BNV về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp pháp lý.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; cong van_0001.pdf