Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

abv

Xem với cỡ chữAA

Công văn số 324/HĐPHLN-TTTGPL ngày 23 tháng 02 năm 2021 của Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng về việc phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

(07:38 | 26/02/2021)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 324-HDPHLN-TTTGPL phối hợp liên ngành 2021.pdf