Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

abv

Xem với cỡ chữAA

Công văn số 1258/HĐPHLN ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng về việc phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

(13:34 | 14/07/2020)

         Qua gần 02 năm triển khai, thi hành Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Để đảm bảo quyền được TGPL của người được TGPL trong thời gian tới, ngày 14 tháng 7 năm 2020 Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành ký công văn đề nghị các đồng chí thành viên của Hội đồng của các ngành Công an, Tòa án, Viện kiểm sát chỉ đạo trong ngành mình tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 10.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; cong an 1258_0001.pdf