Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

abv

Xem với cỡ chữAA

Công văn số 21/TTTGPL-PNV ngày 14 tháng 02 năm 2020 về việc phối hợp trợ giúp pháp lý theo chương trình, đề án

(10:24 | 26/02/2020)

Để thực hiện tốt công tác TGPL theo Luật TGPL năm 2017 và các chương trình, đề án, kế hoạch. Ngày 14 tháng 02 năm 2020 Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kiên Giang đã ký ban hành Công văn số 21/TTTGPL-PNV về việc phối hợp TGPL theo các chương trình, đề án.

(Xem, tải nội dung Công văn dưới đây)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Cong van phoi hop_0001.pdf