Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BTP

Xem với cỡ chữAA

Bảng kê công việc thực hiện vụ việc (Mẫu số 17)

(09:32 | 13/11/2018)

Bảng kê công việc thực hiện vụ việc (Mẫu số 17)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; bảng kê thực hiện vụ việc 17.docx