Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Biểu mẫu, Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2018/TT-BTP

Xem với cỡ chữAA

Thông báo về việc chuyển yêu cầu trợ giúp pháp lý (Mẫu số 09)

(07:14 | 13/11/2018)

Thông báo về việc chuyển yêu cầu trợ giúp pháp lý (Mẫu số 09)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Mẫu 9.TB chuyển yêu cầu.doc