Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Biểu mẫu, Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2018/TT-BTP

Xem với cỡ chữAA

Thông báo về việc từ chối thụ lý yêu cầu trợ giúp pháp lý (Mẫu số 08)

(07:12 | 13/11/2018)

Thông báo về việc từ chối thụ lý yêu cầu trợ giúp pháp lý (Mẫu số 08)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Mẫu 8.TB từ chối thụ lý.doc