Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Biểu mẫu, Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2018/TT-BTP

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc thay thế người thực hiện đại diện ngoài tố tụng (Mẫu số 07)

(07:10 | 13/11/2018)

Quyết định về việc thay thế người thực hiện đại diện ngoài tố tụng (Mẫu số 07)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Mẫu 7 QĐ thay đổi người.doc