Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Biểu mẫu, Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2018/TT-BTP

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc cử người thực hiện đại diện ngoài tố tụng (Mẫu số 06)

(07:08 | 13/11/2018)

Quyết định về việc cử người thực hiện đại diện ngoài tố tụng (Mẫu số 06)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Mẫu 6 QĐ Cử người.doc