Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Biểu mẫu, Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2018/TT-BTP

Xem với cỡ chữAA

Đơn đề nghị thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý (Mẫu số 04)

(07:01 | 13/11/2018)

Đơn đề nghị thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý (Mẫu số 04)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Mẫu 4. Đơn đề nghị thay đổi người thực hiện.doc