Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Biểu mẫu, Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2018/TT-BTP

Xem với cỡ chữAA

Sổ thụ lý, theo dõi vụ việc trợ giúp pháp lý (Mẫu số 01)

(15:52 | 12/11/2018)

Sổ thụ lý, theo dõi vụ việc trợ giúp pháp lý (Mẫu số 01)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Mẫu 1.Sổ vụ việc.xls