Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Biểu mẫu, Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC- TANDTC-VKSNDTC

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo Kết quả triển khai Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (Mẫu số 06A)

(15:26 | 12/11/2018)

Báo cáo Kết quả triển khai Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (Mẫu số 06A)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Mau 6A-bao cao noi dung-phat hanh.docx