Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Biểu mẫu, Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC- TANDTC-VKSNDTC

Xem với cỡ chữAA

Sổ theo dõi vụ việc trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (Mẫu số 05)

(15:04 | 12/11/2018)

Sổ theo dõi vụ việc trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (Mẫu số 05)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Mau 5-so theo doi-phat hanh.doc