Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Yêu cầu trợ giúp pháp lý

Xem với cỡ chữAA

Thông tin liên hệ

(10:24 | 14/09/2018)

Tất cả các ý kiến phản ánh, kiến nghị trên sẽ được Ban Biên tập kịp thời chuyển đến các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trả lời (nếu có liên quan) và sẽ phản hồi, đăng tải các văn bản trả lời trên lên Cổng thông tin điện tử Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh Kiên Giang

    * Mọi ý kiến phản ánh, kiến nghị xin gửi về:

    - Ông Bùi Đức Độ, Trưởng Ban Biên tập

   + Điện thoại: 0297.3861627

   + Email: trungtamtgplkg@gmail.com

BBT