Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Người được trợ giúp pháp lý

Xem với cỡ chữAA

Danh sách các ấp, xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(07:22 | 26/02/2019)

- Danh sách các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu (6 xã)

1. Xã Vĩnh Phú (huyện Giồng Riềng)

2. Xã Vĩnh Điều (huyện Giang Thành)

3. Xã Phú lợi (huyện Giang Thành)

4. Xã Tân Khánh Hòa (huyện Giang Thành)

5. Xã Vĩnh Phú (huyện Giang Thành)

6. Xã Phú Mỹ (huyện Giang Thành)

- Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo (12 xã)

1. Xã Đông Hưng A (huyện An Minh)

2. Xã Thuận Hòa (huyện An Minh)

3. Xã Vân Khánh (huyện An Minh)

4. Xã Vân Khánh Đông (huyện An Minh)

5. Xã Vân Khánh Tây (huyện An Minh)

6. Xã Tân Thạnh (huyện An Minh)

7. Xã Nam Yên (huyện An Biên)

8. Xã Nam Thái A (huyện An Biên)

9. Xã Tây Yên (huyện An Biên)

10. Xã Nam Thái (huyện An Biên)

11. Xã Thổ Sơn (huyện Hòn Đất)

12. Xã Bình Giang (huyện Hòn Đất)

- Danh sách các ấp, khu phố đặc biệt khó khăn (31 ấp, không bao gồm những ấp thuộc xã nghèo)

1. Ấp Minh Hưng, xã Minh Hòa (huyện Châu Thành)

2. Ấp Hòa Hưng, xã Minh Hòa (huyện Châu Thành)

3. Ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Thạnh (huyện Giồng Riềng)

4. Ấp Xẻo Cui, xã Hòa Thuận (huyện Giồng Riềng)

5. Ấp Trao Tráo, xã Thạnh Hòa (huyện Giồng Riềng)

6. Ấp Giồng Đá, xã Bàn Thạch (huyện Giồng Riềng)

7. Ấp Láng Sen, xã Bàn Thạch (huyện Giồng Riềng)

8. Ấp Thạnh Ngọc, xã Thạnh Hưng (huyện Giồng Riềng)

9. Ấp Trương Văn Vững, xã Thạnh Hưng (huyện Giồng Riềng)

10. Ấp 6, xã Vĩnh Hòa Hưng Nam (huyện Gò Quao)

11. Ấp Hòa An, xã Thủy Liễu (huyện Gò Quao)

12. Ấp Hòa Bình, xã Thới Quản (huyện Gò Quao)

13. Ấp An Hiệp, xã Định An (huyện Gò Quao)

14. Ấp 9, xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc (huyện Gò Quao)

15. Ấp Xẻo Đước 3, xã Đông Yên (huyện An Biên)

16. Ấp Cái Nước Ngọn, xã Đông Yên (huyện An Biên)

17. Ấp Kinh Làng, xã Đông Thái (huyện An Biên)

18. Ấp Kinh Làng Đông, xã Đông Thái (huyện An Biên)

19. Khu phố V, thị trấn Thứ Ba (huyện An Biên)

20. Khu phố Đông Quý, thị trấn Thứ Ba (huyện An Biên)

21. Ấp Lô 12, xã Vĩnh Hòa (huyện U Minh Thượng)

22. Ấp Minh Tân A, xã Minh Thuận (huyện U Minh Thượng)

23. Ấp Minh Cường, xã Minh Thuận (huyện U Minh Thượng)

24. Ấp Cạn Vàm A, xã Thạnh Yên (huyện U Minh Thượng)

25. Ấp Xẻo Lùng A, xã Thạnh Yên A (huyện U Minh Thượng)

26. Ấp Vĩnh Hưng, xã Hòa Chánh (huyện U Minh Thượng)

27. Ấp Vĩnh Trung, xã Hòa Chánh (huyện U Minh Thượng)

28. Ấp Vĩnh Tân, xã Hòa Chánh (huyện U Minh Thượng)

29. Ấp Vĩnh Chánh, xã Hòa Chánh (huyện U Minh Thượng)

30. Ấp Vĩnh Lập, xã Hòa Chánh (huyện U Minh Thượng)

31. Ấp Cái Nhum, xã Phong Đông (huyện Vĩnh Thuận).