Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Người được trợ giúp pháp lý

Xem với cỡ chữAA

Hình thức trợ giúp pháp lý

(10:31 | 08/03/2018)

Trung tâm trợ giúp pháp lý cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý theo các hình thức sau:

           1.Tham gia tố tụng

          Trợ giúp viên pháp lý, luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý và pháp luật về tố tụng.

           2.Tư vấn pháp luật

           Người thực hiện trợ giúp pháp lý tư vấn pháp luật cho người được trợ giúp pháp lý bằng việc hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp, khiếu nại, vướng mắc pháp luật; hướng dẫn giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc.

           Người thực hiện trợ giúp pháp lý bao gồm:

          - Trợ giúp viên pháp lý;

          - Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo hợp đồng với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước; luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo phân công của tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý;

           - Tư vấn viên pháp luật có 02 năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật trở lên làm việc tại tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý;

          - Cộng tác viên trợ giúp pháp lý.

           3.Đại diện ngoài tố tụng

          Trợ giúp viên pháp lý, luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý đại diện ngoài tố tụng cho người được trợ giúp pháp lý trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

          * Căn cứ pháp lý về hình thức giúp pháp lý:

          - Điều 17, Điều 27, Điều 31, Điều 32, Điều 33 Luật Trợ giúp pháp lý ngày 20 tháng 06 năm 2017.