Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Xem với cỡ chữAA

Công văn số 22/TTTGPL ngày 13 tháng 3 năm 2019 về việc thay mới Bảng thông tin và cung cấp Hộp tin về trợ giúp pháp lý

(06:58 | 29/03/2019)

Triển khai thi hành Luật TGPL năm 2017, UBND tỉnh Kiên Giang và Sở Tư pháp đã ban hành nhiều kế hoạch về công tác TGPL, ngày 13 tháng 3 năm 2019 Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước đã ký ban hành Công văn số 22/TTTGPL về việc thay mới Bảng thông tin và cung cấp Hộp tin về trợ giúp pháp lý mới tại các cơ quan, tổ chức trong tỉnh để mọi người dễ tiếp cận.

( Xem,tải toàn văn Công văn 22/TTTGPL)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Công văn lắp đặt bảng 2019 (1).docx