Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Xem với cỡ chữAA

Công văn số 06/TTTGPL ngày 24 tháng 01 năm 2019 về việc cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn cách ghi biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT

(15:39 | 25/01/2019)

Thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (gọi tắt là Thông tư liên tịch số 10), ngày 24 tháng 01 năm 2019 Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước đã ký ban hành Công văn số 06/TTTGPL về việc cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ và trại giam các biểu mẫu và hướng dẫn cách ghi biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT

( Xem,tải toàn văn Công văn 06/TTTGPL và các biểu mẫu tại các tệp đính kèm)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Bang thong tin 01.docx  công văn cung cấp biểu mẫu.doc  mẫu 0 4.docx  mẫu 03.docx  Mau 2-bien ban.doc  Mau 5- bìa - so theo doi-phat hanh.doc  Mau 5-so theo dõi.doc