Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Tin văn bản

Xem với cỡ chữAA

Công văn số 11/TTTGPL-PLDSĐDĐ ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Kiên Giang về việc thi hành Thông tư 08/2017/TT-BTP

(16:16 | 10/08/2018)

Để triển khai thi hành Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý, ngày 02 tháng 3 năm 2018 Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kiên Giang đã ký ban hành Công văn số 11/TGPL-PLDSDĐ để thông tin đến các cơ quan tiến hành tố tụng trong tỉnh một số vấn đề:

1. Cong van so 11/TGPL-PLDSĐĐ ngay 2 thang 3 nam 2018 cua Giam doc Trung tam Tro giup phap ly Nha nuoc tinh Kien Giang ve viec thi hanh Thong tu so 08/2017/TT-BTP

2. Phu Luc 1( Kem theo Cong van so 11/TGPL-PLDSĐĐ ngay 2 thang 3 nam 2018 cua Giam doc Trung tam Tro giup phap ly Nha nuoc tinh Kien Giang ve viec thi hanh Thong tu so 08/2017/TT-BTP)

3. Phu luc 2 ( Kem theo Cong van so 11/TGPL-PLDSĐĐ ngay 2 thang 3 nam 2018 cua Giam doc Trung tam Tro giup phap ly Nha nuoc tinh Kien Giang ve viec thi hanh Thong tu so 08/2017/TT-BTP)

Xem File đính kèm bên dưới


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   CV11_TGPL-PLDSĐĐ.doc  Phu luc 1 Cong van so 11 -TGPL-PLDSĐĐ.docx  Phu luc 2 Cong van so 11 -TGPL-PLDSĐĐ.doc