Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Tin văn bản

Xem với cỡ chữAA

Công văn số 24/TGPL-PLHSHC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Kiên Giang về việc thay mới Bảng thông tin và cung cấp Tờ thông tin, Tờ gấp về trợ giúp pháp lý

(16:14 | 12/08/2018)

Ngày 30 tháng 3 năm 2018 Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Kiên Giang đã ký ban hành Công văn số 24/TGPL-PLHSHC về việc thay mới Bảng thông tin và cung cấp Tờ thông tin, Tờ gấp về trợ giúp pháp lý. Xem chi tiết Công văn dưới đây

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   dat bang 2018.doc