Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Tin video

Xem với cỡ chữAA

Danh sách Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Kiên Giang

(15:41 | 12/08/2018)

TGVPL: Bùi Đức Độ

Chức vụ: Giám đốc

Sinh năm: 1965

Học vị: Thạc sĩ Luật.

SĐT: 0918747707

Thẻ TGVPL số: 01 - Cấp ngày 05/11/2007

Email: buiducdo10@gmail.com

TGVPL: Võ Thị Kim Thoa

Chức vụ: Phó giám đốc

Sinh năm: 1971

SĐT: 0919289923

Thẻ TGVPL số: 02 - Cấp ngày 05/11/2007

Email: thoalinh1971@yahoo.com

TGVPL: Trần Duy Khoa

Chức vụ: Phó giám đốc

Sinh năm: 1975

SĐT: 0919209989

Thẻ TGVPL số: 05  - Cấp ngày 14/09/2010

Email: khoatran989kg@gmail.com

TGVPL: Trần Thị Diệu

Sinh năm: 1982

SĐT: 0939999985

Thẻ TGVPL số:11 - Cấp ngày 06/11/2012

Email: tranthidieu82@gmail.com

TGVPL: Vũ Thị Luyến

Sinh năm: 1986

SĐT: 0989464075

Thẻ TGVPL số: 15 - Cấp ngày 24/3/2014

Email: vthluyen1986@gmail.com

TGVPL: Nguyễn Thị Khoa

Sinh năm: 1987

SĐT: 0989481174

Thẻ TGVPL số: 12 - Cấp ngày 06/11/2012

Email: khoatgpl1987@gmail.com

TGVPL: Cao Thị Tố Quyên

Sinh năm: 1988

SĐT: 0775879880

Thẻ TGVPL số:   - Cấp ngày

Email: caoquyen1988@gmail.com

   

TGVPL: Võ Thị Phương Thảo

Sinh năm: 1988

SĐT: 0919764339

Thẻ TGVPL số: 19 - Cấp ngày 08/2/2017

Email: vtphuongthao88@gmail.com

TGVPL: Nguyễn Thúy Lan

Sinh năm: 1989

SĐT: 0942223537

Thẻ TGVPL số: 20 - Cấp ngày 08/02/2017

Email: ntlan0989@gmail.com

TGVPL: Dương Thị Tình

Sinh năm: 1987

SĐT: 0396868476

Thẻ TGVPL số: 21 - Cấp ngày 08/02/2017

Email: duongtinh1402@gmail.com

TGVPL: Trần Tuấn Anh

Sinh năm: 1978

SĐT: 0916177909

Thẻ TGVPL số:18 - Cấp ngày 08/02/2017

Email: tuananhtgpl@gmail.com

 

TGVPL: Trần Khánh

Sinh năm: 1987

SĐT: 0948699400

Thẻ TGVPL số: 22 - Cấp ngày 08/02/2017

Email: khanhtgpl1987@gmail.com

TGVPL: Mai Tấn Thuận

Sinh năm: 1991

SĐT: 0943350005

Thẻ TGVPL số: 23 - Cấp ngày 11/05/2020

Email: thuantgpl1991@gmail.com

BBT