Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Câu chuyện pháp lý

Xem với cỡ chữAA

Thông báo, tìm kiếm người bị kiện vắng mặt, đương sự hay Tòa án chịu trách nhiệm chi phí?

(09:40 | 21/07/2020)

       Trong quá trình giải quyết vụ án dân sự, nếu thủ tục quy định phải thông báo tìm kiếm bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trên phương tiện thông tin đại chúng thì chi phí do người yêu cầu hoặc Tòa án chịu, tùy theo từng trường hợp.

       Chị Nguyễn Thị H hỏi: Chồng tôi bỏ đi biệt tích đã 5 năm. Nay tôi muốn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích, đồng thời xin ly hôn thì chi phí thông báo, tống đạt các giấy tờ trong quá trình giải quyết vụ việc do ai là người chịu trách nhiệm chi trả?

      Theo Chương X Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, việc áp dụng thủ tục tống đạt văn bản tố tụng khi giải quyết vụ án dân sự vắng mặt người bị kiện, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan các văn bản như: Thông báo, giấy báo, giấy triệu tập, giấy mời trong tố tụng dân sự, bản án…bằng các phương thức như: cấp, tống đạt, thông báo trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc người thứ ba được ủy quyền thực hiện việc cấp, tống đạt, thông báo; cấp, tống đạt, thông báo bằng phương tiện điện tử theo yêu cầu của đương sự hoặc người tham gia tố tụng khác phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch điện tử; niêm yết công khai; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Ảnh minh họa: Phiên tòa ly hôn

       Điều 180 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định: (1) Việc thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng được thực hiện khi pháp luật có quy định hoặc có căn cứ xác định là việc niêm yết công khai không bảo đảm cho người được cấp, tống đạt, thông báo nhận được thông tin về văn bản cần được cấp, tống đạt, thông báo. (2) Việc thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng có thể được thực hiện nếu có yêu cầu của các đương sự khác. Trong trường hợp này, lệ phí thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng do đương sự có yêu cầu thông báo chịu. (3) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng phải được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án, trên một trong các báo hàng ngày của trung ương trong ba số liên tiếp và phát sóng trên Đài phát thanh hoặc Đài truyền hình của trung ương ba lần trong 03 ngày liên tiếp.

       Như vậy, người yêu cầu thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng nói chung và trong trường hợp thông báo tìm kiếm người mất tích nói riêng, thì họ phải chịu trách nhiệm chi phí. Còn lại, các trường hợp pháp luật quy định Tòa án phải thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trường hợp có căn cứ xác định là việc niêm yết công khai không bảo đảm cho người được tống đạt nhận được thông tin về văn bản cần được tống đạt thì Tòa án phải chịu trách nhiệm chi phí.

Bùi Đức Độ