Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Hướng dẫn nghiệp vụ

Xem với cỡ chữAA

Không sử dụng đất, xử phạt như thế nào?

(09:04 | 08/07/2022)

        Người có hành vi không sử dụng đất trồng cây hàng năm liên tục trong thời hạn 12 tháng, đất trồng cây lâu năm trong thời hạn 18 tháng, đất trồng rừng trong thời hạn 24 tháng thì bị xử phạt tương ứng với diện tích đất.

      Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.  Người sử dụng đất được Nhà nước trao quyền và hưởng lợi từ việc thực hiện các quyền sử dụng đất (QSDĐ), nhưng đồng thời cũng phải thực hiện các nghĩa vụ của người sử dụng đất, không vi phạm điều cấm của pháp luật của đất đai.

      Một trong những hành vi nghiêm cấm theo quy định tại Điều 12 Luật Đất đai năm 2013 đó là: “Không sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích”.

Ảnh minh họa: nguồn internet

      Để đảm bảo thực hiện hành vi nghiêm cấm này, Điều 32 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP quy định: Hành vi không sử dụng đất trồng cây hàng năm trong thời hạn 12 tháng liên tục, đất trồng cây lâu năm trong thời hạn 18 tháng liên tục, đất trồng rừng trong thời hạn 24 tháng liên tục mà không thuộc trường hợp bất khả kháng quy định tại Điều 15 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì hình thức và mức xử phạt như sau:

      - Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng nếu diện tích đất không sử dụng dưới 0,5 héc ta;

      - Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng nếu diện tích đất không sử dụng từ 0,5 héc ta đến dưới 03 héc ta;

      - Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu diện tích đất không sử dụng từ 03 héc ta đến dưới 10 héc ta;

      - Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu diện tích đất không sử dụng từ 10 héc ta trở lên.

      Các trường hợp bất khả kháng quy định tại Điều 15 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ảnh hưởng đến tiến độ sử dụng đất của dự án đầu tư và thời điểm để tính gia hạn 24 tháng đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất (theo quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai), gồm:

      - Do ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, thảm họa môi trường;

      - Do ảnh hưởng trực tiếp của hỏa hoạn, dịch bệnh;

      - Do ảnh hưởng trực tiếp của chiến tranh;

      - Các trường hợp bất khả kháng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

       Không những bị xử phạt, người vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc sử dụng đất theo mục đích được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất; trường hợp đã bị xử phạt mà không đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai.

       Hành vi không sử dụng đất thuộc trường hợp hành vi vi phạm hành chính đang được thực hiện, vì vậy thì thời hiệu xử phạt là 02 năm tính từ thời điểm người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm đến thời điểm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Luật gia Bùi Đức Độ