Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Hướng dẫn nghiệp vụ

Xem với cỡ chữAA

Không cho thành viên xem, sao chụp sổ hụi, họ có thể bị phạt đến 5 triệu đồng

(16:01 | 21/04/2022)

           Không cho các thành viên xem, sao chụp sổ họ; không giao giấy biên nhận cho thành viên khi góp họ, lĩnh họ, nhận lãi, trả lãi hoặc thực hiện giao dịch khác có liên quan thì có thể bị xử phạt đến 5 triệu đồng.

          Họ, hụi, biêu, phường (gọi chung là họ) là hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán trên cơ sở thoả thuận của một nhóm người tập hợp nhau lại cùng định ra số người, thời gian, số tiền hoặc tài sản khác, thể thức góp, lĩnh họ và quyền, nghĩa vụ của các thành viên, mà mục đích của nó là tương trợ lẫn nhau. Nghiêm cấm việc tổ chức họ dưới hình thức cho vay nặng lãi (Điều 741 BLDS năm 2015).

          Cụ thể, Chính phủ đã ban hành 02 Nghị định. Nghị định số 144/2006/NĐ-CP và Nghị định số 19/2019/NĐ-CP thay thế cho Nghị định 144/2006/NĐ-CP quy định về nguyên tắc tổ chức họ; điều kiện làm thành viên, chủ họ; gia nhập, rút khỏi họ; văn bản thỏa thuận về họ; thứ tự lĩnh họ, lãi suất; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của thành viên, chủ họ.

Ảnh minh họa: nguồn internet

       Cùng với những quy định về cách thức tổ chức và hoạt động của họ, Chính phủ còn ban hành Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 xử phạt về an ninh trật tự, trong đó dành riêng Điều 16 để xử phạt vi phạm về họ, nhằm đạt được mục đích là tương trợ trong nhân dân, phòng ngừa rủi ro và nạn cho vay lãi nặng đã và đang là vấn đề nhức nhối xã hội hiện nay.

          Theo quy định, phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau:

          - Không thông báo cho các thành viên về nơi cư trú mới trong trường hợp có sự thay đổi;

         - Không thông báo đầy đủ về số lượng dây họ, phần họ, kỳ mở họ hoặc số lượng thành viên của từng dây họ mà mình đang làm chủ họ cho người muốn gia nhập dây họ;

         - Không lập biên bản thỏa thuận về dây họ hoặc lập biên bản nhưng không có các nội dung chủ yếu theo quy định của pháp luật;

          - Không lập sổ họ;

          - Không giao các phần họ cho thành viên lĩnh họ tại mỗi kỳ mở họ;

          - Không cho các thành viên xem, sao chụp sổ họ và cung cấp các thông tin liên quan đến dây họ khi có yêu cầu;

         - Không giao giấy biên nhận cho thành viên khi góp họ, lĩnh họ, nhận lãi, trả lãi hoặc thực hiện giao dịch khác có liên quan.

          Về hành vi không thông báo bằng văn bản cho UBND cấp xã nơi cư trú về việc tổ chức dây họ có giá trị các phần họ tại một kỳ mở họ từ 100 triệu đồng trở lên; không thông báo bằng văn bản cho UBND cấp xã nơi cư trú về việc tổ chức từ hai dây họ trở lên thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

          Lợi dụng việc tổ chức họ để cho vay lãi vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay hoặc tổ chức họ để huy động vốn trái pháp luật thì bị phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng, đồng thời buộc người vi phạm nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm này.

       Nghị định 144/2021/NĐ-CP thay thế Nghị định 167/2013/NĐ-CP và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Đối với vi phạm xảy ra trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết thì áp dụng Nghị định về xử phạt có hiệu lực tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm để xử lý. Đối với quyết định xử phạt đã được ban hành hoặc đã được thi hành xong trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành, mà người bị xử phạt còn khiếu nại thì áp dụng quy định của Luật XLVPHC, Nghị định số 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Luật gia Bùi Đức Độ