Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Hướng dẫn nghiệp vụ

Xem với cỡ chữAA

Miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ

(08:21 | 07/04/2022)

          Miễn tiền sử dụng đất cho bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bao gồm cả thương binh loại B…; Giảm tiền sử dụng đất từ 70 – 90% cho người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh,…tùy theo tỷ lệ tổn thương cơ thể.

         Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 quy định: người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ được hưởng các chế độ ưu đãi theo quy định, trong đó “Miễn, giảm tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước (gọi tắt là miễn, giảm tiền sử dụng đất)” là một trong các chế độ ưu đãi.

Ảnh minh họa: nguồn internet

         Tại Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng quy định việc miễn, giảm tiền sử dụng đất như sau:

          (1) Đối tượng được miễn nộp tiền sử dụng đất gồm:

         - Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên; Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng.

         - Miễn tiền sử dụng đất khi mua nhà ở (loại nhà nhiều tầng nhiều hộ ở) đang thuê thuộc sở hữu của Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ đối với: Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

          (2) Đối tượng được giảm nộp tiền sử dụng đất gồm:

         - Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 được giảm 90% số tiền phải nộp;

        - Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80% được giảm 90% số tiền phải nộp; có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% đến 60% được giảm 80% số tiền phải nộp; có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% đến 40% được giảm 70% số tiền phải nộp;

        - Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” trước cách mạng tháng Tám năm 1945, người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huân chương kháng chiến; Thân nhân liệt sĩ được giảm 70% số tiền phải nộp.

         - Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế; Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huy chương kháng chiến được giảm 65% số tiền phải nộp.

         Chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất chỉ áp dụng một lần cho một hộ gia đình và mức hỗ trợ tiền sử dụng đất được tính theo diện tích đất thực tế được giao nhưng tối đa không vượt quá định mức đất ở cho một hộ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. Hộ gia đình có nhiều thành viên thuộc diện được ưu đãi thì mức hỗ trợ tối đa không vượt quá 100%. Nếu người có công đồng thời là thân nhân liệt sĩ thì chỉ hưởng chế độ cao nhất của một đối tượng.

         Hồ sơ, thủ tục, quy trình giải quyết: Thực hiện theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất và pháp luật về quản lý thuế.

Trần Khánh