Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Hướng dẫn nghiệp vụ

Xem với cỡ chữAA

Sau khi thu hồi đất, thửa đất còn lại nhỏ hẹp được giao cho ai?

(09:28 | 17/03/2022)

          Sau khi thu hồi đất, Nhà nước sẽ giao đất, cho thuê đất đối với thửa đất còn lại nhỏ hẹp theo thứ tự ưu tiên sử dụng vào mục đích công cộng, cho người sử dụng đất liền kề.

 

       Thời gian trước đây, sau khi thu hồi đất để phục vụ lợi ích công cộng như mở rộng đường,…thì thường xuất hiện những nhà siêu mỏng, siêu méo do không thu hồi hết diện tích còn lại nhỏ hẹp của những hộ bị thu hồi đất.

       Khắc phụng tình trang này, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 08/02/2021 (sửa đổi, bổ sung Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) bổ sung thêm Điều 14a quy định về giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý.

        Các thửa đất nhỏ hẹp được giao, cho thuê phải đáp ứng các tiêu chí sau:

         - Thuộc quỹ đất đã thu hồi theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đất chưa giao, đất chưa cho thuê hoặc đất đang giao quản lý theo quy định tại điểm d khoản 1 và khoản 2 Điều 8 của Luật Đất đai;

         - Có diện tích, hình dạng không đủ tiêu chuẩn diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

        - Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

         - Không thuộc khu vực đất thực hiện các dự án, công trình đã được xác định trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, công bố công khai;

        - Đất dự kiến giao, cho thuê không có tranh chấp, khiếu nại, vi phạm hoặc có tranh chấp, khiếu nại, vi phạm nhưng đã có văn bản giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa: nguồn internet

Nguyên tắc giao đất, cho thuê đất:

         - Thửa đất nhỏ được ưu tiên sử dụng vào mục đích công cộng. Trường hợp không sử dụng được vào mục đích công cộng thì thực hiện việc giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề;  

        - Không thông qua hình thức đấu giá QSDĐ đối với trường hợp chỉ có một người sử dụng đất liền kề có nhu cầu sử dụng đất. Trường hợp có từ hai người trở lên cùng có nhu cầu sử dụng thửa đất thì sẽ giao đất, cho thuê đất cho người trúng đất giá thông qua hình thức đấu giá QSDĐ;

        - Giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp cho người sử dụng đất liền kề chỉ được thực hiện sau khi UBND các cấp đã tổ chức rà soát, công bố công khai và lấy ý kiến của người dân nơi có đất;

        - Căn cứ vào đơn đề nghị giao đất, cho thuê đất của người sử dụng liền kề và phải được thực hiện công khai, minh bạch và dân chủ;

         - Sau khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, người sử dụng đất liền kề phải thực hiện thủ tục hợp thửa đất theo quy định;

        - Bảo đảm các quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về dân sự; không phát sinh tranh chấp, khiếu kiện về đất đai.

        Ngoài quy định về điều kiện, nguyên tắc giao đất, cho thuê đất, Nghị định còn quy định về thời hạn sử dụng đất, giá đất; giao trách nhiệm cho UBND cấp tỉnh quy định chi tiết việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương…

Luật gia Bùi Đức Độ