Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Hướng dẫn nghiệp vụ

Xem với cỡ chữAA

Quy định mới về điều kiện tách thửa đất ở Kiên Giang

(09:38 | 17/12/2021)

           Một trong những điểm mới đó là thửa đất có một phần diện tích có tranh chấp thì vẫn được tách thửa đối với phần diện tích không tranh chấp nhưng phần diện tích còn lại (bao gồm cả diện tích tranh chấp và không tranh chấp) phải đảm bảo diện tích tối thiểu tách thửa theo quy định.

           UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND  ngày 16/8/2021 về điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.

          Cũng như quy định trước đây, tách thửa phải đáp ứng các điều kiện như: đất không có tranh chấp, QSDĐ không không bị kê biên để đảm bảo thi hành án và trong thời hạn sử dụng đất, chưa có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất, thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa phải đảm bảo điều kiện và diện tích tối thiểu được tách thửa tương ứng của từng loại đất.

          Tạo điều kiện cho người dân, Quyết định có một điểm mới đó là: thửa đất có một phần diện tích có tranh chấp thì được tách thửa đối với phần diện tích không tranh chấp nhưng phần diện tích còn lại (bao gồm cả diện tích tranh chấp và không tranh chấp) phải đảm bảo diện tích tối thiểu tách thửa theo quy định.

          Quy định mới cho phép diện tích tối thiểu tách thửa cũng không có gì thay đổi so với trước đây. Đối với đất ở tại nông thôn là 45 m2, đối với đất ở tại đô thị là 36 m2, diện tích này không bao gồm diện tích hành lang an toàn giao thông, đường thủy, đê điều (nếu có), đồng thời phải đảm bảo điều kiện sau: Trường hợp thửa đất tiếp giáp với đường giao thông, đường thủy, đê điều thì chiều rộng mặt tiền thửa đất và chiều dài các cạnh tiếp giáp cạnh mặt tiền của thửa đất không được nhỏ hơn 4m. Trường hợp thửa đất không tiếp giáp với đường giao thông, đường thủy, đê điều thì chiều rộng và chiều dài của thửa đất không được nhỏ hơn 4m.

          Đất phi nông nghiệp ở khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 thì diện tích tối thiểu được phép tách thửa (trừ đất ở) phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt và phải đảm bảo không nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở. Với khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 thì diện tích tối thiểu được tách thửa như sau: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 500 m2. Các loại đất phi nông nghiệp (trừ đất ở) còn lại, bao gồm cả đất thương mại, dịch vụ  300 m2.

          Đất nông nghiệp, diện tích tối thiểu được tách thửa đất trồng cây hàng năm (đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác) ở khu vực đô thị (thị trấn, phường) TP Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc là 600 m2; các huyện còn lại là 1.000 m2; khu vực nông thôn (xã) của TP Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc là 1.000 m2; các huyện còn lại là 2.000 m2. Đất trồng cây lâu năm, đất nông nghiệp khác ở khu vực đô thị (thị trấn, phường) của TP Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc là 300 m2; các huyện còn lại là 500 m2; khu vực nông thôn (xã) của TP Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc là 500 m2; các huyện còn lại là 1.000 m2.

          Diện tích tối thiểu tách thửa đối với đất nuôi trồng thủy sản tại khu vực đô thị là 1.000m2; khu vực nông thôn là 2.000m2. Đất rừng sản xuất, diện tích tối thiểu tách thửa là 3.000m2.

          Quyết định còn cho phép tách thửa không áp dụng điều kiện và diện tích tối thiểu được tách thửa trong các trường hợp: Nhận thừa kế QSDĐ, tách thửa đất để thực hiện quyết định thu hồi đất, đất tặng cho hoặc trả lại đất cho Nhà nước, đất tặng cho để xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, tách thửa đất để thi hành án theo bản án của Tòa án,…

        Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/8/2021 và thay thế Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Bùi Đức Độ