Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Hướng dẫn nghiệp vụ

Xem với cỡ chữAA

Cơ sở giam giữ có trách nhiệm gì về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý?

(08:36 | 10/12/2021)

       Trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng là việc cử Trợ giúp viên pháp lý hoặc Luật sư để bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được TGPL là bị can, bị cáo, bị hại, đương sự,...trong các vụ án, vụ việc hình sự, dân sự, hành chính. Người được TGPL không phải trả phí, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác, mà Nhà nước sẽ trả phí cho Luật sư.

         Thi hành các bộ luật, luật về tố tụng và Luật TGPL năm 2017, ngày 29/6/2018 các bộ, ngành ở Trung ương đã ban hành Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC về phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng.  

        Theo quy định của Thông tư, bên cạnh cơ quan có thẩm quyền tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng như giải thích, thông báo, thông tin về TGPL cho người bị buộc tội (người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo), bị hại, đương sự,...thì cơ sở giam giữ, trại giam cũng có trách nhiệm phối hợp này.

        Cụ thể, tại Điều 10 và Điều 11 quy định cơ sở giam giữ (Trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ) và người có thẩm quyền của cơ sở giam giữ (Giám thị, Phó Giám thị, Trưởng phân trại, Phó Trưởng phân trại, Đội trưởng, Phó Đội trưởng và người làm nhiệm vụ quản giáo trong trại giam, trại tạm giam; Trưởng nhà tạm giữ, Phó Trưởng nhà tạm giữ và người làm nhiệm vụ quản giáo trong nhà tạm giữ; Đồn trưởng đồn biên phòng nơi có buồng tạm giữ thuộc đồn biên phòng, Trưởng buồng tạm giữ thuộc đồn biên phòng) có trách nhiệm:

        - Giải thích về quyền được TGPL: cơ sở giam giữ, người có thẩm quyền của cơ sở giam giữ có trách nhiệm chuyển cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân đang chấp hành án Bản thông tin về người được TGPL. Trường hợp họ không tự đọc được thì cơ sở giam giữ, người có thẩm quyền của cơ sở giam giữ có trách nhiệm giải thích cho họ biết và điền thông tin vào Biên bản giải thích về quyền được TGPL.

         - Thông báo về TGPL: cơ sở giam giữ, người có thẩm quyền của cơ sở giam giữ có trách nhiệm gửi Thông báo về TGPL (Mẫu số 03) cho Trung tâm TGPL nhà nước khi người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân đang chấp hành án thuộc diện hoặc tự nhận là người được TGPL và có yêu cầu TGPL.

          - Thông tin về TGPL: trường hợp người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân đang chấp hành án tự nhận là người được TGPL và chưa có yêu cầu TGPL thì cơ sở giam giữ, người có thẩm quyền của cơ sở giam giữ phải gửi Thông tin về TGPL (Mẫu số 04) cho Trung tâm TGPL nhà nước.

           - Niêm yết Bảng thông tin về TGPL, đặt Hộp tin TGPL tại trụ sở làm việc; phát miễn phí tờ gấp pháp luật, đơn yêu cầu TGPL; phối hợp với Trung tâm thực hiện các hoạt động truyền thông và hướng dẫn về TGPL; niêm yết Tờ thông tin về TGPL trong buồng tạm giữ, tạm giam, tại nơi làm thủ tục tiếp nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phòng thăm gặp và nơi sinh hoạt chung của người bị tạm giữ, bị tạm giam; tạo điều kiện thuận lợi cho người thực hiện TGPL gặp gỡ, tiếp xúc với người bị tạm giữ, người bị tạm giam; xác nhận về thời gian người thực hiện TGPL gặp gỡ, tiếp xúc với người bị tạm giữ, người bị tạm giam.

Trần Khánh