Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Hướng dẫn nghiệp vụ

Xem với cỡ chữAA

Người dân có quyền thỏa thuận với Văn phòng đăng ký đất đai về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ nhận sổ đỏ

(10:11 | 28/07/2021)

       Một trong những điểm mới của Nghị định số 148/2020/NĐ-CP đó là: đăng ký đất đai, cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận QSDĐ theo nhu cầu của người sử dụng đất thì thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện theo thỏa thuận giữa người có nhu cầu và Văn phòng đăng ký đất đai.

       Trên cơ bản, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai vẫn được giữ nguyên như trước đây, bao gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai (Văn phòng), Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (Chi nhánh) theo phân cấp về thẩm quyền.

       Đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục được thực hiện theo thỏa thuận giữa người có nhu cầu và Văn phòng, Chi nhánh nhưng không quá thời gian thực hiện thủ tục do UBND cấp tỉnh quy định.

       Nơi chưa thành lập Văn phòng thì Văn phòng đăng ký QSDĐ cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Văn phòng đăng ký QSDĐ cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Ảnh minh họa: Tiếp nhận và trả kết quả Giấy chứng nhận QSDĐ (nguồn Internet).

       Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu nộp hồ sơ tại UBND cấp xã thì UBND cấp xã nơi có đất tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Trường hợp đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận thì trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Văn phòng, Chi nhánh.

       Ở những địa phương đã tổ chức bộ phận một cửa thì việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện thông qua bộ phận một cửa theo Quyết định của UBND cấp tỉnh, trừ trường hợp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục về đất đai tại địa điểm ngoài trụ sở Văn phòng, Chi nhánh theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

       Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày kể từ ngày có kết quả giải quyết. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết thì cơ quan nhận hồ sơ có trách nhiệm trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do không đủ điều kiện giải quyết.

       Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thì việc trao Giấy chứng nhận QSSĐ,…sau khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính; thuê đất trả tiền hàng năm thì trả kết quả sau khi người sử dụng đất đã ký hợp đồng thuê đất; miễn nghĩa vụ tài chính thì trả kết quả sau khi nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định được miễn nghĩa vụ tài chính.

       Để tạo điều kiện thuận lợi cho dân, Nghị định còn quy định việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên cơ sở dữ liệu về đất đai và hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đất đai nếu điều kiện cho phép.

       Nghị định này sửa đổi, bổ sung Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và có hiệu lực thi hành từ ngày 08/02/2021.

Luật gia Bùi Đức Độ