Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Hướng dẫn nghiệp vụ

Xem với cỡ chữAA

Xử phạt hành vi giả mạo để được công chứng giấy tờ có nhiều quy định mới

(08:22 | 17/02/2021)

       Tăng mức phạt gấp nhiều lần, thêm hình thức xử phạt bổ sung, thông báo cho người có quyền và nghĩa vụ liên quan về hành vi vi phạm, kiến nghị người có thẩm quyền xử lý giấy tờ đã giả mạo…là quy định mới liên quan đến công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch.

       Theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ thì hành vi vi phạm quy định liên quan đến công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch có mức phạt cụ thể như sau:

       1.  Phạt tiền từ 7 triệu đến 10 triệu đồng (tăng hơn 3 lần so với mức cũ) đối với một trong các hành vi:

      - Tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền cấp để được công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch;

       - Sử dụng giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền cấp bị tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung để được công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch.

       2. Phạt tiền từ 10 triệu đến 15 triệu đồng (tăng gấp 5 lần so với mức cũ) đối với một trong các hành vi:

       - Gian dối, không trung thực khi làm chứng hoặc phiên dịch;

       - Dịch không chính xác, không phù hợp với giấy tờ, văn bản cần dịch.

       3. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi, trong đó hầu hết hành vi mới mà trước đây Nghị định số 110/2013/NĐ-CP và Nghị định số 67/2015/NĐ-CP chưa quy định, cụ thể như sau:

       - Giả mạo, thuê hoặc nhờ người khác giả mạo người yêu cầu công chứng; giả mạo, thuê hoặc nhờ người khác giả mạo người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng, giao dịch để công chứng hợp đồng, giao dịch; giả mạo chữ ký của người yêu cầu công chứng;

       - Yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch giả tạo;

       - Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để công chứng hợp đồng, giao dịch;

       - Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để công chứng bản dịch;

       - Cản trở hoạt động công chứng.

Ảnh minh họa: Trung tâm Hành chính công Kiên Giang phục vụ người dân

      Nếu như trước đây không có hình thức xử phạt bổ sung, chỉ có biện pháp khắc phục hậu quả hủy bỏ những giấy tờ, văn bản giả mạo, thì nay Nghị định này quy định rất đầy đủ, chặt chẽ, rõ ràng trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc xử lý hậu quả như sau:

      Hình thức xử phạt bổ sung đối với người bị xử phạt đó là tịch thu tang vật là giấy tờ, văn bản bị tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung để được công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch.

       Biện pháp khắc phục hậu quả buộc tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng phải xử lý bằng các hình thức tương ứng như: thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền, nghĩa vụ liên quan về hành vi vi phạm; thông báo trên cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở; kiến nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với giấy tờ, văn bản bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung để được công chứng.

Bùi Đức Độ