Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Hướng dẫn nghiệp vụ

Xem với cỡ chữAA

Hành vi ứng xử của giáo viên, nhân viên có gì mới theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT?

(14:50 | 09/12/2020)

         Bổ sung quy định hành vi ứng xử, trang phục của nhân viên; không được lợi dụng việc tài trợ, ủng hộ cho giáo dục để ép buộc đóng góp tiền hoặc hiện vật…là một trong những điểm mới theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

       Thông tư có nhiều điểm mới nổi bật như giảm sổ sách đối với giáo viên, tăng số lần lưu ban của học sinh…nhưng điểm mới về hành vi ứng xử, trang phục của giáo viên, nhân viên cũng không kém phần quan trọng. 

       Trên cơ bản, hành vi ứng xử, trang phục của giáo viên vẫn được kế thừa nhưng có bổ sung, sửa đổi hoàn thiện hơn.

      Nếu như trước đây, Thông tư 12/2011/TT-BGD-ĐT chưa quy định hành vi ứng xử, trang phục của nhân viên thì nay Thông 32/2020/TT-BGD-ĐT quy định cùng với đối tượng là giáo viên (Điều 31).

      Giáo viên, nhân viên không được tùy tiện cắt xén nội dung dạy học, giáo dục thay cho không được tùy tiện cắt xén chương trình giáo dục.

      Không được “Xuyên tạc nội dung dạy học, giáo dục; dạy sai nội dung kiến thức, sai với quan điểm, đường lối giáo dục của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam” thay cho không được “Xuyên tạc nội dung giáo dục; dạy sai nội dung kiến thức, không đúng với quan điểm, đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước Việt Nam”.

Ảnh minh họa: Mỗi ngày đến trường là một niềm vui.

      Nếu như trước đây chỉ quy định giáo viên không được ép buộc học sinh học thêm để thu tiền thì nay giáo viên , nhân viên ngoài việc không được ép buộc học sinh học thêm để thu tiền như quy định trước đây, đồng thời còn bổ sung quy định cấm lợi dụng việc tài trợ, ủng hộ cho giáo dục để ép buộc đóng góp tiền hoặc hiện vật.

      Bỏ quy định giáo viên sử dụng điện thoại di động khi đang dạy học trên lớp; bổ sung thêm hành vi không được cản trở, gây khó khăn trong việc hỗ trợ, phục vụ công tác dạy học, giáo dục học sinh và các công việc khác; bổ sung ngôn ngữ, ứng xử của giáo viên, nhân viên phải bảo đảm tính sư phạm.  

      Bổ sung quy định giáo viên và nhân viên không được vi phạm những hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật.

        Thông tư số 32/2020/TT-BGĐĐT có hiệu lực thi hành ngày 01/11/2020 thay thế cho Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT.

Ths.Bùi Đức Độ