Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Hướng dẫn nghiệp vụ

Xem với cỡ chữAA

Hạn mức giao đất, công nhận đất ở tỉnh Kiên Giang

(07:18 | 19/10/2020)

        Hạn mức giao đất ở tại nông thôn cho mỗi hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở không quá 300m2; giao đất ở tại đô thị cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở không quá 200m2.

      Giao quyền sử dụng đất (QSDĐ) và công nhận QSDĐ là hai trường hợp hoàn toàn khác nhau, quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất đôi khi cũng khác nhau, trong đó có hạn mức đất ở để làm nhà ở.

      Giao QSDĐ là việc Nhà nước ban hành quyết định giao đất để trao QSDĐ cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất. 

      Công nhận QSDĐ là việc Nhà nước trao QSDĐ cho người đang sử dụng đất ổn định mà không có nguồn gốc được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với thửa đất xác định. 

Ảnh minh họa: Trung tâm Hành chính công Kiên Giang phục vụ người dân.

      Theo quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang thì hạn mức giao đất, hạn mức công nhận QSDĐ đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang như sau:  

      Giao đất ở: đối với đất ở tại nông thôn (xã), hạn mức giao đất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở không quá 300m2; đất ở tại đô thị (phường, thị trấn), hạn mức giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở đối với trường hợp chưa đủ điều kiện để giao đất theo dự án đầu tư xây dựng nhà ở không quá 200m2.

      Công nhận đất ở: quy định cho hộ gia đình có từ 04 nhân khẩu trở xuống thì hạn mức công nhận đất ở tại nông thôn (xã) cho mỗi hộ gia đình không quá 400m2; công nhận đất ở tại đô thị (phường, thị trấn) cho mỗi hộ gia đình không quá 300m2.

      Trường hợp hộ gia đình có nhiều hơn 04 nhân khẩu thì mỗi nhân khẩu tăng thêm (tính từ nhân khẩu thứ 05 trở lên) được tính thêm 0,25 lần hạn mức tương ứng nhưng tổng hạn mức không vượt quá 02 (hai) lần hạn mức tương ứng công nhận đất ở.

      Về khái niệm hộ gia đình để làm căn cứ khi Nhà nước công nhận đất ở “là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất” (Khoản 29 Điều 3 của Luật Đất đai).

Bùi Đức Độ